List of Graduate School Faculty and Courses

Graduate School Faculty Members
Japanese Program Sociological Community Studies Program English Language and British /American Literature Program Comparative Cultures Program (NOT currently Recruiting) Practical Studies of Clinical Education Program
Megumi Ushiyama Ryuichi Ozawa Hywel Evans Toshiya Iko Manabu Ichihara
Atsuko Kato Nobuteru Kikuchi Kola Olagboyega Tomoyuki Uchida Sakutaro Kasuga
Koji Kato Tsuyoshi Kurosaki Sachiko Miura Chieko Otuji Takashi Sato
Akihiro Sato Hyo Shindo Naoki Gibu Kazuteru Omori Yoshiya Tanaka
Yuji Shimpo Natsuko Tanaka Tatsuya Takeshima Akio Torii Junko Tsutsui
Takeharu Suzuki Mariko Nohata Sachi Nakachi Yeongho Byeon Seiji Turuda
Hideo Terakado Yuko Hirabayashi Saeko Fukushima Seiji Fukuta Katsumi Nishimoto
Yumi Nagase Akihiko Maeda Naohito Washi Junko Bunda
Tetsuya Noguchi Tsutomu Yokota Yoshimi Yamamoto
Yuka Furukawa